Pilkington Spandrel Glass Laminated

Pilkington Spandrel Glass Laminated

Pilkington Spandrel Glass Laminated består av ett klart glas och ett belagt glas med mellanliggande PVB-folie. För att minska risken för termiskt bräckage placeras det belagda glaset ytterst (med beläggningen mot folien). Till detta rekommenderas Pilkington Optiwhite™ - vårt extra klara glas med reducerad järnhalt. Som inre glas används vårt standardglas - Pilkington Optifloat™ Clear.

Det finns tre alternativ för beläggning:
  • Pilkington Spandrel Glass Laminated L120 (som matchar Pilkington Suncool™ Silver 50/30)
  • Pilkington Spandrel Glass Laminated L140 (som matchar Pilkington Suncool™ 30/16)
  • Pilkington Spandrel Glass Laminated L200 (som matchar Pilkington Suncool™ 50/25)

Den största fördelen med Pilkington Spandrel Glass Laminated är möjligheten att kombinera och färgmatcha andra isolerrutor. Dessutom ger det arkitekter möjlighet att skapa estetiska och enhetliga fasader, med mindre risk för glasbräckage.