Hållbarhet

Hållbarhet

Glas spelar en viktig roll i samhällets insatser för att minska utsläppen av växthusgaser och mildra effekterna av klimatförändringar. Vi strävar efter att bli världsledande inom innovation, högpresterande glas och glaslösningar och bidrar därför till spara energi för våra framtida generationer. Vi arbetar med hög etik och med fokus på säkerhet.

Information på engelska