Anställning

Anställning

NSG Group är en internationell koncern med stor geografisk spridning, brett produktsortiment, krävande marknad och avancerad teknologi. Vi är en intressant arbetsgivare!

Vi söker personer som är flexibla, som fungerar bra i team på både lokal och internationell nivå och som kan lämna ett starkt bidrag till vårt företag oavsett yrkesroll. Bredden på vår inriktning gör att det finns karriärsmöjligheter inom funktioner som tillverkning, teknik, ekonomi, personal, inköp, marknadsföring, IT, med mera. 

Vår övertygelse är att mångfald bidrar positivt till utveckling och vi arbetar därför för jämn könsfördelning, spridning i ålder och etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.