Student

Praktikplats, examensarbete och andra studentprojekt

Vi välkomnar varje år ett antal studenter för olika typer av uppdrag inom våra svenska verksamheter. Vi ser detta som möjlighet att få olika uppgifter utförda samt chansen att få ta del av utomståendes tankar och idéer.

Anmäl ditt intresse för praktikplats, examensjobb eller andra studentprojekt hos oss genom att skicka in ditt CV till: ansokan@se.nsg.com

I din intresseanmälan vill vi att du beskriver vilken typ av uppdrag du är intresserad av, under vilken tidsperiod det gäller och hur dina förväntningar ser ut på oss som uppdragsgivare.