Automotive Glass Replacement, AGR

Automotive Glass Replacement, AGR

Glas är en stor del av ett fordons design och bidrar med estetiska, funktionella och tekniska egenskaper. Efter hand måste glaset av olika anledningar bytas ut och vi levererar ersättningsglas enligt leverantörernas tekniska specifikationer.

Vi finns representerade i alla världsdelar och har ett välutvecklat grossist- och återförsäljarnät för eftermarknaden i hela Europa och Nordamerika och även i Australien, Asien och Sydamerika. Den sammantagna regionala närvaron gör oss till världens största aktör inom grossist- och återförsäljarledet med ersättningsglas för fordon.

Windscreenman

 

NYHETER!

Nya scannummer till bilmodeller

Om du vill ha fortlöpande information till din e-mailadress så vänligen kontakta ditt närmaste Pilkington Automotive-kontor.

Vill du prenumerera på våra utskick om nya modeller så kontakta ditt närmsta närmaste Pilkington Automotive-kontor.