Värmeisolering

Värmeisolering FAQ

Vanliga frågor och svar om glas och värmeisolering.

Hittar du inte svar på din fråga, så skicka frågan till info@pilkington.se

1 Hur förbättras U-värdet när ett vanligt glas byts ut till energiglaset Pilkington K Glass™?

Byter du det inre glaset i en kopplad fönsterkonstruktion från vanligt glas till Pilkington K Glass™ förbättras U-värdet från ca 2,8 till 1,8 W/m2K.

q3b

2 Hur mycket bättre blir värmeisoleringen när jag byter glas?

Byt ett glas i ett kopplat fönster till energiglaset Pilkington K Glass™ och U-värdet förbättras från ca 2,6 till 1,8

3 Vad är Pilkington K Glass™?

Pilkington K Glass™ är ett floatglas som i tillverkningen beläggs med en ytterst tunn och hård beläggning. Denna appliceras i en pyrolys på glasets ovansida. Beläggningen släpper igenom dagsljus som vanligt glas men reflekterar den långvågiga strålningen inifrån vilket resulterar i bättre isolering och mindre energiförbrukning. Bästa placeringen av Pilkington K Glass™ är som innersta ruta med beläggningen inne i den slutna spalten.

Pilkington K Glass™ är ett 'on-line' belagt glas och det har en hård beläggning som gör att glaset kan hanteras som vanligt floatglas och även härdas eller lamineras.

U-värdet i ett vanligt kopplat 1+1 fönster förbättras från ca 2,6 till 1,8 när man byter ett glas till Pilkington K Glass

4 Vad betyder U-värde?

U-värdet uttrycks i W/m2K och är ett mått på värmeläckaget genom en konstruktion. När 1 watt passerar genom 1 kvadratmeter vid 1 grads temperaturskillnad är U-värdet 1,0 W/m2K. Ju lägre siffra desto bättre U-värde.