Współpraca z uczelniami

Uczestniczymy w Targach Pracy organizowanych przez największe uczelnie w Polsce oraz organizacje studenckie. Bierzemy udział w Targach Pracy na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Inżynierskich Targach Pracy. Prowadzimy prezentacje na uczelniach informując studentów o działalności firmy, możliwościach rozwoju oraz omawiamy etapy rekrutacji.

Dzięki takim spotkaniom ze studentami mamy możliwość zaprezentowania firmy, ale także rozmów ze studentami. Studenci mają możliwość osobistego spotkania z przedstawicielami firmy.  Wiele osób zostawia nam swoje dokumenty aplikacyjne. Trafiają one do naszej bazy danych „Młode Talenty”. Kilka osób po takich spotkaniach znalazło w pracę naszej organizacji.

Współpracujemy także z Biurami Karier największych uczelni, prezentujemy na ich stronach Internetowych profil działania firmy oraz nasze oferty pracy.
Utrzymujemy bliskie kontakty z Wydziałami szkolącymi Technologów szkła, dla studentów tych Wydziałów organizujemy prezentacje oraz wycieczki do naszych zakładów produkcyjnych.