Praktyki i staże

Praktyki i staże

Jeśli jesteś na początku drogi zawodowej masz możliwość podjęcia nauki w jednym z naszych oddziałów w ramach wakacyjnej praktyki lub stażu absolwenckiego. Praktyki w NSG Group mogą odbywać zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jak i studenci studiów wyższych.

Działy, w których możesz odbyć praktykę lub staż absolwencki:

 • Dział Jakości
 • Dział Utrzymania Ruchu
 • Dział Produkcji – jako wsparcie procesów produkcyjnych, inżynier linii
 • Dział Obsługi Klienta i Przygotowania Produkcji
 • Dział Księgowości
 • Dział Zakupów
 • Dział IT

Dlaczego warto uczyć się u nas?

 • Na opiekunów wybieramy najbardziej doświadczonych pracowników.
 • Podczas odbywania praktyk możesz dzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami w ramach funkcjonujących w firmie programów.
 • Po zakończeniu praktyki, Twój opiekun będzie dla Ciebie nadal dostępny i będziesz mógł liczyć na jego wsparcie w trakcie trwania roku szkolnego/akademickiego – w przypadku wątpliwości możesz go zapytać o kwestie związane z zakresem zadań, które wykonywałeś podczas praktyki.
 • Jeśli zdecydujesz się na napisanie pracy inżynierskiej lub magisterskiej związanej z naszą branżą, otrzymasz opiekuna merytorycznego.
 • Po zakończeniu praktyki otrzymasz pisemną opinię na temat Twojego zaangażowania oraz nabytych umiejętności.