Benefity dla pracowników

Benefity dla pracowników

Benefity dla pracowników zatrudnionych w spółkach Pilkington w Polsce

Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Wdrożenie i szkolenie niezbędne do świadomego i bezpiecznego świadczenia przez Ciebie pracy.
 • Bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiednio zabezpieczone miejsce do przechowywania odzieży oraz powierzonych narzędzi pracy.
 • Obiektywną i sprawiedliwą ocenę Twojej pracy.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu.

Benefity pozapłacowe:
 • W ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
  • możliwość udziału w imprezach sportowych oraz kulturalno-oświatowych, 
  • coroczne dofinansowanie do wypoczynku (tzw. „wczasy pod gruszą”), dopłaty do wyprawek szkolnych dla dzieci, 
  • świadczenia świąteczne, 
  • zapomogi losowe i pożyczki na cele remontowe lub budowlane.
 • Udział w programach prozdrowotnych – np. coroczne szczepienia przeciw grypie finansowane w całości przez pracodawcę.
 • Możliwość udziału w różnych programach i projektach prowadzonych przez pracodawcę, które gwarantują określone regulaminem nagrody rzeczowe lub finansowe.
 • Możliwość przystąpienia do pracowniczego programu inwestycyjnego PPI w NN - Twoją składkę sfinansuje Ci co miesiąc pracodawca.
 • Możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej w dowolnym momencie zatrudnienia. Składka miesięczna wynosi 2% wynagrodzenia zasadniczego brutto, a o pożyczkę możesz się ubiegać już po potraceniu 3ej składki.
 • Jeżeli nie posiadasz ubezpieczenia na życie, proponujemy Ci przystąpienie do pracowniczego ubezpieczenia grupowego w PZU. 
 • Możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej na atrakcyjnych warunkach.
 • Dofinansowanie do kart Multisport.
 • Dofinansowanie studiów wyższych i podyplomowych.
 • Pakiet szkoleń indywidualnie dobrany do zakresu zadań na stanowisku oraz wymaganych kompetencji.
 • Darmowy parking.