Zielona Karta dla Pilkington Automotive Poland

Zielona Karta dla Pilkington Automotive Poland

Aktualności
04 lis 2013
Pilkington Automotive Poland – producent szkła dla branży motoryzacyjnej – został nagrodzony prestiżową Zieloną Kartą Bezpiecznej Pracy przez Forum Liderów, działające przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. Wyróżnienie przyznano w uznaniu aktywnych i skutecznych działań realizowanych przez Spółkę na rzecz poprawy warunków, bezpieczeństwa i ochrony pracowników w miejscu pracy.

Certyfikat, przyznany przez Forum Liderów Bezpiecznej Pracy na kolejne dwa lata, potwierdza wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony pracy w zakładach Spółki w Sandomierzu i w Chmielowie, a także docenia długofalowe działania realizowane w tym zakresie. Wyróżnienie wręczono podczas XVI Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, organizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), która odbyła się w dniach 23-24.10.2013 r. w Gdańsku. Otrzymana Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy to dla nas wyróżnienie, ale także zobowiązanie do dalszej dbałości o bezpieczeństwo pracowników” – mówi Monika Kuczyńska, dyrektor ds. personalnych, odpowiedzialna za zagadnienia bezpieczeństwa w Spółkach NSG Group. „Bezpieczeństwo i ochrona pracowników w miejscu pracy to bardzo istotny obszar we wszystkich spółkach Pilkington w Polsce, prowadzących działalność produkcyjną i dążących do bezwypadkowej pracy. Stąd podejmowane przez nas działania mające na celu podnoszenie świadomości pracowników w tym zakresie, takie jak organizowany co roku „Dzień Bezpieczeństwa”, czy wdrażanie systemów ukierunkowanych na poprawę warunków pracy”. Karta Lidera Bezpiecznej Pracy to prestiżowe wyróżnienie przyznawane od 14 lat. Certyfikat mogą otrzymać firmy o niskim wskaźniku wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także posiadające w zakładach systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ubiegające się o nagrodę przedsiębiorstwa są weryfikowane pod kątem prowadzenia systematycznej działalność profilaktycznej i osiąganych efektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla Pilkington Automotive Poland tegoroczna Zielona Karta to kolejne już wyróżnienie. Ten sam rodzaj wyróżnienia Spółka otrzymała też w 2011 r. a w poprzednich latach posiadała Niebieską Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.