Niezwykłe właściwości szkła

Niezwykłe właściwości szkła

Aktualności
08 paź 2021
Szklane fasady przyciągają uwagę. Często zachwycają formą, potwierdzającą nie tylko zdolności projektanta, ale też niezwykłe możliwości materiału – czytamy w artykule wrześniowego numeru „Forum Branżowego” na temat niezwykłych właściwości szkła. Poniżej prezentujemy fragment artykułu z wypowiedziami Piotra Oleszyńskiego, doradcy technicznego w Pilkington Polska na temat obowiązujących w Polsce ram formalno-prawnych, precyzyjnie określających rodzaj, jakość i właściwości materiałów używanych do prefabrykowania ścian osłonowych.
Flanders

- Spełnienie Warunków Technicznych określających charakterystykę energetyczną budynków oznacza, iż standardem, po nowelizacji przepisów i obniżeniu maksymalnego współczynnika przenikania ciepła dla przegrody szklanej są szyby zespolone dwukomorowe z zastosowaniem szkieł niskoemisyjnych o współczynniku przenikania ciepła Ug 0,5 – 0,6 W/m2K (maksymalny współczynnik dla przegrody Uw = 0,9 W/m2K). Te same Warunki Techniczne określają również, wciąż jeszcze pomijaną w specyfikacjach, możliwość przegrzewania się pomieszczeń a co za tym idzie konieczność zastosowania elementów przeciwsłonecznych.

Aby spełnić wymagania prawne można stosować różne rozwiązania. Popularne są żaluzje i rolety zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne jednak najczęściej w przypadku fasad stosuje się wysokoselektywne szkło przeciwsłoneczne o parametrze g nie większym niż 0,35. Do niedawna takie szkło było spotykane tylko w dużych budynkach biurowych, jednak obecnie staje się standardem również w mniejszych projektach mieszkaniowych a nawet w domach prywatnych.
 
Regulacje prawne dają wytyczne związane ze stosowaniem powłok zależnie od stron świata. Na południowych, wschodnich i zachodnich mocno nasłonecznionych elewacjach powinno się zwrócić szczególną uwagę na wybór szkła przeciwsłonecznego. Wysokoselektywne szkło zapewnia komfort w pomieszczeniach przez cały rok oraz generuje wymierne oszczędności energii. 

Zwiększające się  powierzchnie przeszklone w budynkach jak również wymagania, w oparciu o obowiązujące normy projektowe, powodują, iż coraz częściej szkło hartowane jest produktem bazowym, a ze względu na wymagania akustyczne i możliwość przenoszenia obciążeń poziomych (parcie tłumu) wewnętrzna tafla w szybie zespolonej jest szkłem laminowanym.