Inwestycja w Chmielowie

Inwestycja w Chmielowie

 

 

W ramach realizowanego w latach 2011-2015 Projektu inwestycyjnego pn. „Budowa nowego zakładu produkcji innowacyjnych szyb dla branży motoryzacyjnej” powstał nasz nowoczesny Zakład Produkcyjny w Chmielowie.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z realizacją projektu zainstalowano szereg innowacyjnych linii produkcyjnych:

  1. Linie do produkcji szyb przednich wraz z liniami do instalacji dodatkowych elementów na szybach przednich.
  2. Linia do produkcji szyb bocznych wraz z linią do instalacji dodatkowych elementów na szybach bocznych (linia ma możliwość produkowania również szyb tylnych).
  3. Linia technologiczna enkapsulacji.

W wyniku realizacji Projektu wdrożona została innowacyjna technologia wytwarzania samochodowych szyb przednich i bocznych wykorzystująca autorskie rozwiązania technologiczne NSG Group, w tym technologię wytwarzania samochodowych laminowanych szyb przednich oraz technologię produkcji szyb hartowanych i laminowanych bocznych. W wybudowanej hali produkcyjnej został zlokalizowany innowacyjny specjalnie zaprojektowany proces technologiczny.

Rozbudowa przedsiębiorstwa pozwoliła przede wszystkim na podniesienie wydajności procesu technologicznego produkowanych szyb samochodowych oraz zwiększenie naszej oferty handlowej dzięki poszerzeniu gamy oferowanych produktów.

Projektując nasz nowy Zakład Produkcyjny zadbaliśmy o stan środowiska naturalnego poprzez zastosowane rozwiązania technologiczne prowadzące do eliminacji szkodliwego oddziaływania na środowisko w obszarze:

- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym obniżenia poziomu emisji CO2 oraz obniżenia poziomu emisji szkodliwych związków (SO2, NOX) i pyłów;

- gospodarki wodnej – obniżenie zużycia wody przemysłowej w wyniku zastosowania zamkniętego obiegu wody;

- OZE (odnawialnych źródeł energii) tj. kolektorów słonecznych, które zostały zainstalowane w celu ogrzewania wody wykorzystywanej w działalności operacyjnej zakładu produkcyjnego do celów sanitarno-socjalnych;

Zakład posiada również certyfikowane systemy ISO/TS 16949:2009 i ISO 14001:2004.