Dane kontaktowe

Szczegóły zgłoszenia

Lokalizacja reklamowanych szyb

Jeśli reklamowane szyby znajdują się w innej lokalizacji niż podany adres korespondencyjny proszę poniżej wskazać adres gdzie się znajdują

Informacje szczegółowe

Uwaga: W przypadku zgłoszenia reklamacji na więcej niż 10 szt. proszę o utworzenie kolejnego zgłoszenia reklamacyjnego na dalsze sztuki.

Informacje wymagane do identyfikacji reklamowanego wyrobu

Reklamowana szyba nr. 1

1. POSIADAM zdjęcie etykiety – załącz zdjęcie.

2. Proszę wypełnić jeden z bloków A, B lub C

A. Przepisz napis nadruku na ramce dystansowej w polu poniżej.

B. Podaj dane ze swojego numeru zamówienia przesłanego do IGP

C. Podaj dane z faktury wystawionej przez Pilkington IGP, w której znajduje się reklamowana pozycja.

Opis wady

Reklamowana szyba nr. 2

1. POSIADAM zdjęcie etykiety – załącz zdjęcie.

2. Proszę wypełnić jeden z bloków A, B lub C

A. Przepisz napis nadruku na ramce dystansowej w polu poniżej.

B.Podaj dane ze swojego numeru zamówienia przesłanego do IGP

C. Podaj dane z faktury wystawionej przez Pilkington IGP, w której znajduje się reklamowana pozycja.

Opis wady

Reklamowana szyba nr. 3

1. POSIADAM zdjęcie etykiety – załącz zdjęcie.

2. Proszę wypełnić jeden z bloków A, B lub C.

A. Przepisz napis nadruku na ramce dystansowej w polu poniżej.

B.Podaj dane ze swojego numeru zamówienia przesłanego do IGP

C. Podaj dane z faktury wystawionej przez Pilkington IGP, w której znajduje się reklamowana pozycja.

Opis wady

Reklamowana szyba nr. 4

1. POSIADAM zdjęcie etykiety – załącz zdjęcie.

2. Proszę wypełnić jeden z bloków A, B lub C.

A. Przepisz napis nadruku na ramce dystansowej w polu poniżej.

B.Podaj dane ze swojego numeru zamówienia przesłanego do IGP

C. Podaj dane z faktury wystawionej przez Pilkington IGP, w której znajduje się reklamowana pozycja.

Opis wady

Reklamowana szyba nr. 5

1. POSIADAM zdjęcie etykiety – załącz zdjęcie.

2. Proszę wypełnić jeden z bloków A, B lub C

A. Przepisz napis nadruku na ramce dystansowej w polu poniżej.

B. Podaj dane ze swojego numeru zamówienia przesłanego do IGP

C. Podaj dane z faktury wystawionej przez Pilkington IGP, w której znajduje się reklamowana pozycja.

Opis wady

Reklamowana szyba nr. 6

1. POSIADAM zdjęcie etykiety – załącz zdjęcie.

2. Proszę wypełnić jeden z bloków A, B lub C

A. Przepisz napis nadruku na ramce dystansowej w polu poniżej.

B.Podaj dane ze swojego numeru zamówienia przesłanego do IGP

C. Podaj dane z faktury wystawionej przez Pilkington IGP, w której znajduje się reklamowana pozycja.

Opis wady

Reklamowana szyba nr. 7

1. POSIADAM zdjęcie etykiety – załącz zdjęcie.

2. Proszę wypełnić jeden z bloków A, B lub C

A. Przepisz napis nadruku na ramce dystansowej w polu poniżej.

B.Podaj dane ze swojego numeru zamówienia przesłanego do IGP

C. Podaj dane z faktury wystawionej przez Pilkington IGP, w której znajduje się reklamowana pozycja.

Opis wady

Reklamowana szyba nr. 8

1. POSIADAM zdjęcie etykiety – załącz zdjęcie.

2. Proszę wypełnić jeden z bloków A, B lub C

A. Przepisz napis nadruku na ramce dystansowej w polu poniżej.

B.Podaj dane ze swojego numeru zamówienia przesłanego do IGP

C. Podaj dane z faktury wystawionej przez Pilkington IGP, w której znajduje się reklamowana pozycja.

Opis wady

Reklamowana szyba nr. 9

1. POSIADAM zdjęcie etykiety – załącz zdjęcie.

2. Proszę wypełnić jeden z bloków A, B lub C

A. Przepisz napis nadruku na ramce dystansowej w polu poniżej.

B.Podaj dane ze swojego numeru zamówienia przesłanego do IGP

C. Podaj dane z faktury wystawionej przez Pilkington IGP, w której znajduje się reklamowana pozycja.

Opis wady

Reklamowana szyba nr. 10

1. POSIADAM zdjęcie etykiety – załącz zdjęcie.

2. Proszę wypełnić jeden z bloków A, B lub C

A. Przepisz napis nadruku na ramce dystansowej w polu poniżej.

B.Podaj dane ze swojego numeru zamówienia przesłanego do IGP

C. Podaj dane z faktury wystawionej przez Pilkington IGP, w której znajduje się reklamowana pozycja.

Opis wady

Klauzula RODO

Informujemy, że reklamacje można zgłaszać również poprzez E-mail, telefonicznie lub pisemnie używając danych kontaktowych dostępnych tutaj.