Technisch bulletin NEN 3569

Veiligheidsglas volgens de nieuwe NEN 3569
In december 2011 is de nieuwe NEN 3569:2011 ‘Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas’ gepubliceerd. Deze nieuwe NEN 3569 vervangt de oude NEN 3569 uit 2001 ‘Veiligheidsbeglazing in gebouwen’.
In het Technisch bulletin "Veiligheidsglas volgens de nieuwe NEN 3569" staat een uitgebreide toelichting op de nieuwe norm. De eisen en bepalingen uit de nieuwe NEN 3569 zijn weergegeven in het Technisch overzicht behorend bij het Technisch bulletin. Klik op onderstaande afbeelding om de bestanden te openen.

Technishch BulletinToelichting op de nieuwe NEN 3569:2011
Infosheet NEN 3569 KCG
In samenwerking met Sectorvereniging Glaszetbedrijven/Fosag, de vakgroep GBO (onderdeel van Bouwend Nederland), Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (Vereniging BWT) en het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) heeft Kenniscentrum Glas een infosheet opgesteld over de NEN 3569: “Vlakglas voor gebouwen –Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas – Eisen”.
In de infosheet wordt met name ingegaan op de relatie van de nieuwe versie van deze norm met het Bouwbesluit 2012, de Eurocodes en de NEN 2608. Met als conclusie dat de NEN 3569 het meest voor de hand liggende instrument is om te voldoen aan de betrouwbaarheidseisen m.b.t. verticaal geplaatst glas. Klik op de link voor het openen van de infosheet (PDF).