Nieuwe brandwerende beglazing Pilkington Pyroclear Plus

Nieuwe brandwerende beglazing Pilkington Pyroclear® Plus

Persberichten
03 dec 2015
ENSCHEDE – De ontwikkeling van de nieuwe brandwerende beglazing Pilkington Pyroclear® Plus is gebaseerd op de beproefde Pilkington Pyroclear®-technologie. Pilkington Pyroclear® Plus heeft significant betere brandwerende eigenschappen wanneer er wordt gekeken naar de reductie van de doorgelaten warmtestraling.
Pilkington Pyroclear Plus glass

“Pilkington Pyroclear® Plus is het resultaat van de ontwikkeling van een aangepaste reflecterende coating, waarbij de coating op één zijde van het speciale glas wordt aangebracht. Hierdoor haalt dit type brandwerende beglazing ruimschoots de normen van de brandwerende klasse E/EW 30 respectievelijk E/EW 60. In verschillende door gerenommeerde nationale en internationale keuringsinstanties uitgevoerde brandtesten, kwam naar voren dat het brandwerende en isolerende glas Pilkington Pyroclear® Plus voldoet aan alle normen die worden gesteld aan beglazing in de klassen E/EW 30/60”, aldus Erik Brookhuis, productspecialist brandwering Pilkington Benelux. 

Pilkington Pyroclear® Plus is verkrijgbaar als isolerend glas in uiteenlopende glasopbouwen voor gevel- en scheidingswandsystemen voor de brandwerendheidsklassen E/EW 30 en E/EW 60 en dakbeglazing klasse E/EW 30. De hitte reflecterende coating is wat betreft optiek en technische waarden afgestemd op de zonwerende coatings van Pilkington Suncool™ en de warmte-isolerende coatings van Pilkington Optitherm™. Dit maakt dat de brandwerende gevelvlakken matchen met de gevelvlakken waarvoor geen aanvullende eisen gelden.* Met Pilkington Pyroclear® Plus is het mogelijk om verschillende eigenschappen te combineren zoals inbraakwerendheid, letselwerendheid en geluidwerendheid. Bijzonder interessant zijn de grote formaten Pilkington Pyroclear® Plus die getest zijn. Voor verticale beglazing betreft dit maximaal 1.500 mm x 3.000 mm** en voor dakbeglazing maximaal 1.200 mm x 2.800 mm. Pilkington Pyroclear® Plus wordt momenteel getest in verschillende systemen.

Drie classificaties – vier sterke oplossingen
Brandwerende oplossingen moeten voorzien in een tal van specifieke behoeften. Architecten zoeken naar elegante, transparante en visueel aantrekkelijke ontwerpen, welke voldoen aan de wettelijke eisen van de bouwregelgeving. Investeerders, gebouweigenaren en gebouwbeheerders zoeken onderhoudsvriendelijke, betrouwbare, betaalbare en duurzame oplossingen. Installateurs en verwerkers verwachten dat brandwerend glas beschikbaar is in een brede range van praktische en goedgekeurde duurzame oplossingen van hoge kwaliteit. Het assortiment brandwerende beglazing van NSG voorziet in deze behoeften. Voor onderzoek en ontwikkeling van complexe producten betrekken we alle belanghebbende partijen bij het proces. We overleggen met architecten, engineers, gebouweigenaren, gebruikers, systeemleveranciers, verwerkers en installateurs mede als controlerende instanties en testinstituten. Het delen en/of uitbreiden van kennis en ervaringen maakt deel uit van de bedrijfsfilosofie, gericht op continue verbetering van kwaliteit en prestaties van zowel product als services.

NSG biedt een uitgebreid gamma van producten voor specifieke eisen en risico’s:
• EI klasse  – bescherming tegen rook, vlammen, hittestraling en temperatuur: Pilkington Pyrostop®
• EW klasse – bescherming tegen rook en vlammen met uitmuntende bescherming tegen gevaarlijke hittestraling: Pilkington Pyrodur® en Pilkington Pyroclear® Plus
• E klasse – bescherming tegen rook en vlammen: Pilkington Pyroclear®

Een complete range van volledig geteste en goedgekeurde brandwerende oplossingen die uitstekend te combineren zijn met producten met extra functionele eigenschappen. Deze brandwerende oplossingen maken het mogelijk om kosteneffectief te ontwerpen zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. NSG brandwerende beglazing geniet al meer dan drie decennia een uitstekende reputatie op de wereldwijde markt.

*   Het assortiment verkrijgbare coatings voor Pilkington Pyroclear® Plus is op aanvraag beschikbaar
** Afhankelijk van de situatie zijn ook grotere maximale formaten op aanvraag mogelijk

Bekijk ook de nieuwe microsite over brandwerende beglazing