Transport

Transport

elektrisch
Logistiek is een uiterst belangrijk onderdeel van ons servicepakket naar de klant. Pilkington Nederland tracht met een uitgekiend transportmodel een zo optimaal mogelijk serviceniveau voor haar klanten aan te bieden, waarbij gezocht wordt naar een goede balans tussen service, kosten en milieubelasting.  

Milieu impact

Wij zijn ons ervan bewust dat zwaar transport een grote milieubelasting met zich meebrengt. Schadelijke emissies, waaronder CO₂, geluidsoverlast en fijnstof zijn onlosmakelijk verbonden met transport. Al jarenlang wordt de milieubelasting van onze transportactiviteiten gemeten en wordt er gestreefd naar een structurele verlaging hiervan.

Deze aandacht voor de milieubelasting heeft ervoor gezorgd dat in de periode 2016 t/m 2020 de absolute CO₂ met 21% is gedaald en de relatieve uitstoot per vervoerde m2 glas zelfs met 33% is gedaald. Een mooie prestatie, maar daarmee zijn we er nog niet.


Lean and Green

lean and green
 
Pilkington Nederland beschikt niet over eigen transport, maar maakt gebruik van de dienstverlening van geselecteerde externe transporteurs waar een jarenlange nauwe samenwerking mee is aangegaan. Eén van de criteria om deze samenwerking aan te gaan is deelname aan het Lean and Green programma.

Deelnemers van het Lean and Green programma zijn koplopers in de logistiek die met name door duurzame mobiliteit op verschillende manieren samenwerken aan de missie van 0% CO₂.   

In 2020 werd 66% van al onze transporten uitgevoerd onder het Lean and Green programma. Wij streven ernaar om dit percentage in de komende jaren verder te verhogen.

HVO100 Diesel

Sinds 2022 maken wij gebruik van levering door één van de vrachtwagens van Bode-Scholten welke op HVO100 brandstof rijden.

HVO100 is een synthetische diesel welke geproduceerd wordt op basis van met waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten, zonder invloed te hebben op onze voedselproductie. Naast dat we door deze manier van vervoer nauwelijks aanspraak hoeven te maken op fossiele brandstoffen bij het transport van onze producten, heeft HVO100 Diesel nog meer positieve effecten. Zo zorgt het voor 90% minder CO₂ uitstoot, 33% minder fijnstof en 9% minder stikstof. We streven er daarom ook naar om deze manier van transport in de toekomst uit te kunnen breiden.

Mobiliteit

Onze emissies worden niet uitsluitend veroorzaakt door het glastransport, maar ook door onze leasewagenpark en overig woon-werk verkeer. Vanaf eind 2021 zal het huidige leasewagenpark met benzine en dieselmotoren dan ook stapsgewijs vervangen worden naar volledig elektrisch vervoer. Naar verwachting zal in 2022 het volledige bestand vervangen zijn. 

Zo blijven we steeds zoeken naar een verdere verlaging van onze uitstoot door intern en ook samen met onze transporteurs te zoeken naar alternatieven voor brandstof, vervoerswijze, beladingsgraad en slimmere routeplanningen.

Zo komen we gezamenlijk elke keer stapje dichter bij ons doel, een schonere en duurzamere toekomst!


mobiliteit

 

 

Wij hechten waarde aan uw privacy.

Wij maken gebruiken van cookies op deze website voor analytische doeleinden, remarketing, sociale media (optioneel) en het personaliseren van content (essentieel).

Door op 'Alles accepteren' te klikken stemt u in met het gebruik van cookies voor zowel essentiële en niet-essentiële functies en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens. 
Door op 'Alleen essentiële' te klikken, weigert u de niet-essentiële cookies. U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen via de pagina van ons Cookie beleid.

Voor meer informatie kunt u onze Online Cookie beleid lezen.