Glasrecycling en Circulaire Economie

Glasrecycling en Circulaire Economie

glasscherven

De druk op de beschikbaarheid van grondstoffen en de milieudruk die gepaard gaat met de bouw en productie van bouwmaterialen, wordt alsmaar groter. Het besef dat we onze economie anders zullen moeten gaan inrichten is sterk gegroeid in de afgelopen jaren. De circulaire ambities van de Europese Unie en de Nederlandse overheid zijn dan ook hoog: De gehele Nederlandse economie dient in 2030 voor 50% circulair te zijn en in 2050 zelfs 100%.

De bouwsector en haar toeleverende industrie, speelt daarbij een cruciale rol. Hiervoor is het platform CB’23 in het leven geroepen. In 2023 moet het “basiskamp” voor de circulaire bouw gerealiseerd zijn.

Glas is circulair bij uitstek. Schoon vlakglas is oneindig recyclebaar zonder kwaliteitsverlies. Al decennia geleden heeft de glasbranche dan ook zelf het initiatief genomen om tot een landelijk dekkend inzamel- en recyclingsysteem voor vlakglas te komen waarbij vlakglas op een Cradle to Cradle basis weer wordt hergebruikt voor verschillende industriële toepassingen, waaronder de vlakglas industrie. Hiermee wordt een enorme reductie op grondstoffen en CO₂ uitstoot gerealiseerd.

Het systeem is door het ministerie van BZK algemeen verbindend verklaard en wordt uitgevoerd door stichting Vlakglas Recycling Nederland, waarvan Pilkington Nederland mede-bestuurslid is.

vlakglasrecycling

Het glas dat bij onze productieprocessen vrij komt als snijafval, wordt niet uitsluitend door VRN gerecycled. Een groot deel wordt door andere professionele glasrecycelaars hoogwaardig gerecycled waarbij het doel is om een zo groot mogelijk deel 1 op 1 weer te hergebruiken in onze eigen glasovens. Zo werken wij naar een Closed Loop Recycling toe op weg naar een volledige circulaire economie.

glas1     glas

Circulaire Geveleconomie: the next step

De glasbranche, vertegenwoordigd door Bouwend Nederland, vakgroep glas en Vlakglas Recycling Nederland, neemt deel aan de opzet van een landelijk inzamel- en recycling systeem voor gevelelementen in het kader van een circulaire economie.

glasrecycling

Circulaire geveleconomie

De gevelbranche wil de transitie maken naar een circulaire geveleconomie door als producenten gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. Het streven is het behoud van een zo hoog mogelijke kwaliteit van de gevels, gevelproducten en -materialen voor een volgende cyclus in de biologische- en technische kringlopen. Zo mogelijk, maakt dat wat een raam, kozijn, deur of vliesgevel was, in een volgende cyclus weer deel uit van de gevel. Het betreft zowel de metalen-, houten- en kunststof gevels. Dit, inclusief de bijbehorende onderdelen zoals glas, hang- & sluitwerk, panelen en ander kleinere onderdelen. Naast doelstellingen om het aandeel circulair voor gevels verder te verhogen is tevens een lijvende CO2-reductie in deze kringlopen een belangrijke doelstelling.

De circulaire Geveleconomie is een intiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw:

  • De VMRG  - De Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche
  • VKG - Vereniging Kunstsof Gevelelementenindustrie
  • NBvT - Nederlandse Branche vereniging voor de Timmerindustrie
  • Bouwend Nederland Vakgroep Glas
  • VHS - Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk

Het door het kabinet aan de Tweede Kamer toegezegde verkennend onderzoek is afgerond in 2020. De doelstellingen, afspraken en activiteiten richting 2030 leggen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Binnenlandse Zeken en Koninkrijksrelaties met de branches vast in een ketenakkoord.

Financiële steun Nationaal Groeifonds voor Circulaire Geveleconomie
De brancheverenigingen die actief zijn in de gevelindustrie, hebben initiatief genomen om een gezamenlijk een landelijk inzamel- en retoursysteem op te zetten om daarmee een hoogwaardige recycling en hergebruik verder vorm te geven. Het al meer dan 20 jaar bestaande systeem van Glasrecycling, uitgevoerd door Vlakglas Recycling Nederland (VRN), dient hierbij als blauwdruk. In 2023 is er een subsidie vrij gekomen van 2,8 miljoen uit het Nationaal Groeifonds om deze ambities vorm te geven.

Meer informatie over het Nationaal Groeifonds voor Circulaire Gevelenconomie? Klik hier! 

 

Wij hechten waarde aan uw privacy.

Wij maken gebruiken van cookies op deze website voor analytische doeleinden, remarketing, sociale media (optioneel) en het personaliseren van content (essentieel).

Door op 'Alles accepteren' te klikken stemt u in met het gebruik van cookies voor zowel essentiële en niet-essentiële functies en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens. 
Door op 'Alleen essentiële' te klikken, weigert u de niet-essentiële cookies. U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen via de pagina van ons Cookie beleid.

Voor meer informatie kunt u onze Online Cookie beleid lezen.