Duurzaamheid

Pilkington Nederland de duurzame partner in glasoplossingen

 

duurzaamheid

 

Verduurzaming is een reis... Een reis om onze producten, onze organisatie en ons handelen stap voor stap duurzamer te maken. We hebben een duidelijke visie waar de reis heen gaat, maar we zijn er nog niet.

Steeds meer wordt duidelijk dat menselijk handelen een grote, vaak negatieve, impact heeft op onze planeet en haar bewoners. Het besef groeit dat ons milieu toenemend onder druk staat.

Uitputting van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit, zijn mondiaal urgente thema’s die dringend om onze aandacht en actie vragen. Maar ook sociaal-maatschappelijke en bestuurlijke onderwerpen zoals gelijkheid, diversiteit, veiligheid, anti-corruptie en integriteit zijn thema’s die onze continue aandacht nodig hebben. Het is de vaste overtuiging van NSG Group dat elk persoon en elke organisatie een positieve bijdrage kan leveren in een duurzame ontwikkeling van onze wereld.

Met onze producten willen wij een positief verschil maken in de bebouwde omgeving. Glas zorgt voor lichttoetreding, veiligheid, comfort, geluidsreductie, energiebesparing en -opwekking. Allemaal thema’s die bijdragen aan het welzijn van mensen, maar die ook bijdragen aan belangrijke milieudoelen zoals CO₂ reductie. 
De keerzijde van deze medaille is dat de productie van glas zeer energie-intensief is en dat ook het transport van glas een negatief effect heeft op ons milieu en welzijn. NSG Group is zich hiervan zeer bewust en tracht dan ook structureel de positieve effecten van haar producten te verhogen en tegelijkertijd de negatieve effecten te verlagen. 

Duurzaamheid is binnen NSG Group dan ook breed verankerd d.m.v. het ESG (Environment Social Governance) beleid. Dit beleid ondersteunt de missie, aspiratie en de kernwaarden van de NSG Group met een benadering die deze aspecten met elkaar vereniging al naar gelang hun relevantie voor onze activiteiten. Onze visie op duurzaamheid gaat dan ook ver boven de wettelijke verplichtingen uit en weerspiegelt onze verantwoordelijkheid voor onze omringende maatschappij:
Milieu (Environment): Het minimaliseren van onze CO₂ uitstoot en onze algehele ecologische voetafdruk. 
Sociaal (Social): Zorg voor een positieve impact voor onze mensen en omringende maatschappij.
Bestuur (Gouvernance): Integriteit, ethisch handelen en transparantie in al onze activiteiten.

Onze normen op het gebied van duurzaamheid gelden overigens niet alleen voor ons eigen handelen, maar wordt ook verlangd van onze belangrijkste toeleveranciers.

De resultaten van het gehele duurzaamheidsbeleid worden extern verifieerd door Ecovadis en werd in 2021 met een Zilver rating bekroond.

ecovadis


Onze kernwaarden en duurzaamheidsbeleid wordt ondersteund door onze vrijwillige deelname aan een aantal belangrijke programma’s en organisaties:

 

Science Based Targets Initiative ( SBTi)
Meer dan 2000 bedrijven wereldwijd hebben zich bij het SBTi aangesloten om hun CO₂ reductie ambities op wetenschappelijke basis te laten beoordelen en verifiëren in lijn met het klimaataccoord van Parijs. De voortgang van ingediende en goedgekeurde maatregelen worden periodiek gerapporteerd aan het SBTi. De reductiedoelstellingen van NSG Group werden in 2019 goedgekeurd. Zie https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#table

science

 

DCDP: Carbon Disclosure Project
Sinds 2011 neemt NSG Group deel aan het CDP. In 2021 werden de inspanningen beloond met een Climate Change A- leadership rating. Voor meer informatie zie https://www.cdp.net/en

cdp

 

UN Global Compact en UN-Sustainable Development Goals

UN       sustainable goals

Zowel de 10 principes van de UN-Global Compact als de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn verankerd in het duurzaamheidsbeleid van de NSG Group. Al naar gelang van hun relevantie voor het betreffende lokale bedrijfsonderdeel, zullen bepaalde thema’s in meer- of mindere mate belicht worden. 

goals 

Voor meer informatie kijk op:
UN- Global Compact: https://www.unglobalcompact.org
UN-Sustainable Development Goals: https://sdgs.un.org/goals

 

TCFD: Task Force on Climate-Related Financial Disclorures
Dit is een organisatie die zich ten doel heeft gesteld om klimaat-gerelateerde financiële rapportages te verbeteren en uit te breiden. NSG Group heeft zich in 2021 hierbij aangesloten. Voor meer informatie, zie Task Force on Climate-Related Financial Disclosures | TCFD) (fsb-tcfd.org)

tfcd

 

 

 

Wij hechten waarde aan uw privacy.

Wij maken gebruiken van cookies op deze website voor analytische doeleinden, remarketing, sociale media (optioneel) en het personaliseren van content (essentieel).

Door op 'Alles accepteren' te klikken stemt u in met het gebruik van cookies voor zowel essentiële en niet-essentiële functies en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens. 
Door op 'Alleen essentiële' te klikken, weigert u de niet-essentiële cookies. U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen via de pagina van ons Cookie beleid.

Voor meer informatie kunt u onze Online Cookie beleid lezen.