Miljødeklarasjoner

Miljødeklarasjoner

En miljødeklarasjon, eller Environmental product declaration(EPD), er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøbelastningen til et produkt. Miljødeklarasjoner bygger på livsløpsvurderinger av miljødata fra råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending.

Product Category Rules (PCRs) er et obligatorisk forarbeid før utarbeidelse av miljødeklarasjoner for et produkt.
PCRene skal med basis i en prøve-LCA (livsløpsanalyse) blant annet fastlegge hvilke stoffer analysen skal omfatte. Dette sikrer at produsenter må oppgi innhold av stoffer med vesentlig miljøpåvirkning i produktet, samtidig som det blir enklere for kunden å sammenligne miljøprestasjonene til flere produkter innen samme produktkategori.

Kildehenvisning: EPD Norge

EN 15804 vurderer miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele livssyklusen mot en rekke miljøindikatorer. Standarden angir PCR-ene for utvikling av en EPD for produktene, for å sikre at alle typer byggeprodukter vurderes likt ved bruk av samme metodikk og tilnærminger.

I tabellen nedenfor finner du lenker til EPD-ene for et omfattende utvalg av Pilkington-produkter for bruk i arkitektoniske applikasjoner. Hver EPD er ordnet etter produktgrupper.

Disse EPD-ene er registrert via programmet International EPD® System hos operatøren EPD International AB, og er verifisert av en uavhengig tredjepart. 
De er basert på en modul D-tilnærming i samsvar med kravene i EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 og PCR-er i samsvar med EN 17074:2019.

Float Glass EPDFloat Glass

Products: Pilkington Optifloat™

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminated Float Glass EPDLaminated Float Glass

Products: Pilkington Optilam™ range | Pilkington Optiphon™ range | Pilkington Optilam™ OW range | Pilkington Optiphon™ OW range

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminated Offline Coated Float GlassLaminated Offline Coated Float Glass

Products: Pilkington Suncool Optilam™ range | Pilkington Optilam™ Therm range | Pilkington Optilam K Glass™ S range | Pilkington Mirropane Optilam™ Chrome range | Pilkington Spandrel Glass Laminated range | Pilkington Suncool Optilam™ OW range | Pilkington Optilam™ Therm OW range | Pilkington Spandrel Glass Laminated OW range

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminated Online Coated Float GlassLaminated Online Coated Float Glass

Products: Pilkington Activ Optilam™ range | Pilkington Optilam K Glass™ range | NSG TEC Optilam™ range | Pilkington OptiView™ Protect range | Pilkington Optilam™ Shower | Pilkington Optilam™ AC range | Pilkington Activ Optilam™ OW range | Pilkington Optilam K Glass™ N OW range | NSG TEC Optilam™ OW range | Pilkington OptiView™ Protect OW range | Pilkington Optilam™ Shower OW | Pilkington Optilam™ AC OW range | Pilkington Activ Optiphon™ range | Pilkington Optiphon K Glass™ N range | NSG TEC Optiphon™ range | Pilkington Optiphon™ Shower | Pilkington Optiphon™ AC range | Pilkington Activ Optiphon™ OW range | Pilkington Optiphon K Glass™ N OW range | NSG TEC Optiphon™ OW range | Pilkington Optiphon™ Shower OW | Pilkington Optiphon™ AC OW range

 

 

 

 

 

 

Low-iron Float GlassLow-iron Float Glass

Products: Pilkington Optiwhite™

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offline Coated Float GlassOffline Coated Float Glass

Products: Pilkington Suncool™ range | Pilkington Optitherm™ range | Pilkington K Glass™ S range | Pilkington Mirropane™ Chrome range | Pilkington Spandrel Glass Coated range

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offline Coated Low-iron Float GlassOffline Coated Low-iron Float Glass

Products: Pilkington Suncool™ OW range | Pilkington Optitherm™ OW range | Pilkington Spandrel Glass coated range

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Coated Float GlassOnline Coated Float Glass

Products: Pilkington Activ™ range | Pilkington K Glass™ range | NSG TEC™ range | Pilkington OptiView™ range | Pilkington OptiShower™ range | Pilkington anti-condensation glass | Pilkington K Glass™ OW range | Pilkington OptiView™ OW range | Pilkington OptiShower™ OW range | Pilkington anti-condensation glass

 

 

 

 

 

 

 

 

Patterned GlassPatterned Glass

Products: Pilkington Texture Glass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermally Toughened Float GlassThermally Toughened Float Glass

Products: Pilkington Optifloat™ T | Pilkington Optiwhite™ T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermally Toughened Offline Coated Float GlassThermally Toughened Offline Coated Float Glass

Products: Pilkington Suncool™ T range | Pilkington Optitherm™ T range | Pilkington K Glass™ S T | Pilkington Mirropane™ Chrome T range | Pilkington Spandrel Glass Coated T range

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermally Toughened Offline Coated Low-iron Float GlassThermally Toughened Offline Coated Low-iron Float Glass

Products: Pilkington Suncool™ OW T range | Pilkington Optitherm™ OW T range | Pilkington Spandrel Glass Coated OW T range

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminated Offline Coated Float GlassThermally Toughened Online Coated Float Glass

Products: Pilkington Activ™ T range | Pilkington K Glass™ T range | NSG TEC™ T range | Pilkington OptiView™ T range | Pilkington OptiShower™ T | Pilkington Anti-condensation Glass T | Pilkington K Glass™ N OW T range | Pilkington OptiView™ OW T range | Pilkington OptiShower™ OW T

Vi verdsetter ditt privatliv

Vi bruker informasjonskapsler på denne siden for analyser, markedsføring, sosiale medier og essensielle formål.

Ved å klikke godta alle samtykker du til bruk av informasjonskapsler for ikke-essensielle funksjoner og relatert behandling av personopplysninger. Alternativt kan du avvise ikke-essensielle informasjonskapsler ved å klikke på «Bare viktig». Du kan når som helst justere innstillingene dine ved å gå til retningslinjene for informasjonskapsler og endre innstillingene på den siden.

For mer informasjon vennligst les våre retningslinjer for informasjonskapsler.