Pilkington Suncool™ Dynamic powered by Suntuitive™

Pilkington Suncool™ Dynamic powered by Suntuitive™

Oversikt

Pilkington Suncool™ Dynamic powered by Suntuitive™, er den smarte og enkle løsningen for å unngå overoppheting fra solen.Glasset er et termokromatisk og et laminert sikkerhetsglass som tilpasser seg de innfallende solstrålene gjennom hele døgnet og alle årstider. Glasset lysner og mørkner av seg selv uten bruk av mekanisk eller elektrisk utstyr. Pilkington Suncool™ Dynamic powered by Suntuitive™ responderer på mengden av solvarme som glasset utsettes for. Desto mer direkte og intenst solstrålingen dess mer vil glasset mørkne. Sammenliknet med andre elektronisk kontrollerte løsninger trenger du ikke tenke på å justere glassets tonings-grad i takt med solforholdene. Pilkington Suncool™ Dynamic powered by Suntuitive™ regulerer selv solskjermingen avhengig av byggets beliggenhet og himmelorientering.

Til tross for den automatiske blendingen vil dette teknisk avanserte glasset sørge for at du har klar sikt og kan oppleve omgivelsene utenfor gjennom hele dagen. 
Pilkington Suncool™ Dynamic powered by Suntuitive™ reagerer på varmen fra direkte solstråling og sørger for skjerming etter som temperaturen øker.  M.a.o. oppfører glasset seg som en dynamisk solbeskyttelse med den fordel at man slipper å koble seg opp mot det elektriske nettet.  Siden det ikke er noen ledninger eller elektrisk utstyr tilkoblet glasset, vil systemet være holdbart og vedlikeholdsfritt.  Pilkington Suncool™ Dynamic powered by Suntuitive™ kan hjelpe å regulere solvarme og innslipp av naturlig dagslys etter endrede behov i bygg. Dette gir energiøkomiske besparelser og bidrar til bedre innemiljø. Pilkington Suncool™ Dynamic powered by Suntuitive™ leveres alltid som et laminert sikkerhetsglass og brukes ofte i glassfasader og i store næringsbygg. Men det kan naturligvis også brukes i hjemmet. Glasset tilpasser seg automatisk vinkelen på bygget og fungerer derfor i alle typer bygg som trenger en slik løsning.

Fordeler

  • Glasset  mørkner og lysner av seg selv.
  • Ikke tilkoblet noe mekanisk eller elektrisk utstyr.
  • Glasset responderer på mengden av solvarme som glasset utsettes for.
  • Glasset regulerer selv solskjermingen avhengig av byggets beliggenhet og himmelorientering. 
  • Dette kan gi energi-økomiske besparelser og bidra til bedre innemiljø og klima.


Brosjyrer

Applications For This Product