Inneklemte feriedager 2021

Inneklemte feriedager 2021

Inneklemte feriedager 2021 hvor fabrikk og kontor er stengt

Mai 2021
13.05 - Kristi Himmelfartsdag
14.05 - Inneklemt dag
17.05 - Offentlig Høytidsdag
24.05 - 2 Pinsedag

Desember 2021
Stengt lille julaften, samt alle dager i romjulen.

Første jobb-dag  etter juleferie er 3. januar 2022