Pilkington Spectrum
Pilkington Spectrum

Om 

Spectrum On Different Devices Pilkington Spectrum er et glassberegningsprogram, som enkelt og effektivt kalkulerer nøkkelverdier for isolerglassenheter (IGU) uten at man behøver å produsere og måle dem. Du kan bruke Pilkington Spectrum til å finne følgende informasjon:

  • Beregning av den integrerte verdien for lys og solenergi som SS-EN410, ISO9050, ASHRAE 
  • Farge (beregning av både CIE 1931 og 1964) 
  • Beregning av energisparing som EN 12898 og ASHRAE
  • Verdier for lys- og soltransmisjon, refleksjon, absorpsjon, g-verdi, etc., i hht. EN 410 
  • Midtpunkts U-verdi i hht. EN 673 (med en mulighet til å vise U-verdi med to desimaler) 
  • Lydreduksjonsverdier i hht. EN ISO 140-3 eller generelt aksepterte verdier fra EN 12758 
  • UV transmisjon og fargejusterings indeks (Ra) i hht. EN 410
Pilkington Spectrum er verifisert av TuV Rheinland!
Tilgjengelig på Google Play Visit Spectrum Online

Hvis du har problemer med å registrere eller har en generell forespørsel, vennligst send oss en e-post på følgende adresse: spectrum@nsg.com

Pilkington Spectrum gir deg mulighet til å kombinere en rekke forskjellige produkter fra Pilkington, og beregne nøkkelverdier som U-verdi, lystransmisjon og solfaktor. Programmet inneholder restriksjoner på enkelte kombinasjoner som ikke er å anbefale eller er upraktiske. Selv med disse restriksjonene er det mulig å lage kombinasjoner som kanskje ikke er tilgjengelig fra din leverandør. Vennligst sjekk med din leverandør at den kombinasjonen du har valgt er mulig, at den er tilgjengelig i ønskede størrelser og at den er mulig å levere i tide til ditt prosjekt. I tillegg er det også veldig viktig at du forsikrer deg om at produktkombinasjonen tilfredsstiller lokale, regionale, nasjonale og andre produktspesifikke krav.