Energiamääräykset

Uudet uusien rakennusten energiamääräykset 1.7.2012 →

• Rakennusmääräyskokoelman uudistuvat osat:

-(D2/2012)Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet

-(D3/2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet

-(C4/2012) Lämmöneristys, luonnos 27.10.2011

-(D5/2012) D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta

• Tavoitteena tietty E-luku (kWh/m²)= kokonaisenergiankulutuksen vertailuluku
 - Lopulliseen E-lukemaan vaikuttavat myös lämmitysenergian tuotantotapa
 - Rakennustyyppikohtainen E-lukema rakennusluvan ehtona

• E-lukuun liittyvissä ikkunalaskelmissa otetaan huomioon ilmansuunnittain U-arvo, g-arvo ja varjostuskerroin f.

• Sääolosuhteet, auringon säteilyenergiamäärät ym. alueittain annetaan laskentaa varten rakennusmääräyskokoelman osan D3/2012 liitteissä

• Tavoitteena 20% säästö energiankulutuksessa verrattuna 2010 määräysten tasoon

• U-arvojen suhteen 2010 määräykset edelleen ”perälautana”
- ikkunat   1,0 W/(m²K)
- ikkunat puolilämmin tila   1,4 W/(m²K)
- Loma-asunnot   1,4 W/(m²K)