Pilkington Suncool™ Dynamic powered by Suntuitive™

Pilkington Suncool™ Dynamic powered by Suntuitive™

Oversigt

Pilkington Suncool™ Dynamic powered by Suntuitive™ er et klimasmart solafskærmende glas som hjælper til at skærme mod uvelkommen solstrålingsenergi på en enkel måde. Glasset ændrer farve fra lyst til mørkt uden nogen mekanisk eller elektrisk påvirkning og tilpasser sig efter energien fra solen. Jo kraftigere solen skinner på glasset og jo mere glasset opvarmes desto mørkere bliver det og dermed reduceres g-værdien. Farveændringen kræver ingen specifikation og sker automatisk. Dette er meget interessant i vort klima da vi gerne vil drage nytte af solenergien i vinterhalvåret og undvige den om sommeren.

Pilkington Suncool™ Dynamic er et lamineret personsikkerheds glas som er opbygget af to varmeforstærkede glas som er lamineret sammen med en termokrom folie. Glasset kan anvendes som enkeltglas eller som det ydre glas i en termorude. Da Pilkington Suncool™ Dynamic ikke kræver noget styresystem så er installationen og driften meget omkostningseffektiv.


Suntuitive er et varemærke ejet af Pleotint, LLC og er registreret i USA og EU.

Fordele

  • Et tilpasningshurtig og klimasmart glas.
  • Dagslystransmittansen og solenergitransmissionen varierer efter de gældende vejrforhold.
  • Farveændringen fra lys til mørk sker automatisk og uden elektronisk styring.
  • Tilbyder omkostningseffektiv energibesparelse.
  • Behageligt termisk indeklima uden ekstra kølning hvilket reducerer energiforbruget.

Brochurer

Applikationer til dette produkt