Instrumentvisning

Instrumentvisning

Man kan forbedre førerens dag- og natsyn ved at bruge HUD og termisk afbindingsteknologi. Pilkington Automotive har udviklet en teknologi, der integrerer disse anvancerede systemer til brug i almindelige privatbiler.

De informationer, der normalt vises på instrumentbrættet, projiceres op i førerens synsfelt, så føreren kan holde øjnene på vejen. Den øgede mængde informationer, der er til rådighed fra forskelligt udstyr, bl.a. GPS og navigationssystemer, øger kravene til førerens opmærksomhed.

Systemet til dagsyn er en kombination af projicerings- og visningskomponenter. Nedenstående billeder viser de informationer, der normalt vises på instrumenterne uden for førerens normale synsfelt, som nu vises foran føreren.

Systemet til natsyn bruger laserteknologi for at øge synligheden af ting uden for køretøjet ved nedsat lys. De elektriske feedback-signaler, der modtages, vises på en skærm foran føreren, hvilket i betydelig grad forbedrer kørsel med natsyn.

Nedenstående billede viser, hvordan natsynssystemet fremhæver forankørende biler, fodgængere og vejkanter.

Indtast postnummer eller bynavn for at finde din lokale reparatør