Pilkington Støjsimulator

Pilkington Støjsimulator

Stigende behov for støjdæmpende glas 

Link:  Pilkington Støjsimulator

Vi er altid omgivet af støj, uanset om den kommer fra trafik, tog, fly, fabrikker eller andre steder. Fremtidsforskning tyder desuden på, at trafik, og støj generelt, kun vil forværres i takt med befolkningstilvæksten. Der gøres en stor indsats for at regulere indtrængning af støj i en bygning og mellem tilstødende områder, men nøje valg af glas kan også være afgørende i bestræbelser på at reducere støjniveauet og opfylde støjkravene.

Dine muligheder for at reducere støjniveauet

Pilkington Optiphon™ er vores højtydende akustiske laminerede glas. Det forbedrer de lydisolerende egenskaber, således, at de stigende behov for støjdæmpning opfyldes. Med Pilkington Optiphon™ kan du matche ethvert produkt i sortimentet med en specifik lydprofil og opnå overlegen ydeevne uden en drastisk forøgelse af glassets tykkelse. På denne måde får du større fleksibilitet, hvad angår design, uden at give afkald på andre funktioner som for eksempel lysgennemtrængelighed og personsikkerhed.

Demo-værktøj – tilgængeligt på internettet

For at hjælpe dig med lettere at vælge glas har vi udviklet Pilkington Sound Simulator. Den giver dig mulighed for at høre den simulerede effekt, som forskellige typer glas, og specielt Pilkington Optiphon™, kan have på dæmpning af forskellige eksterne støjkilder og dermed give et behageligt internt støjklima.