Pilkington Anti-Condensation Glass

Pilkington Anti-Condensation Glass

Vlastnosti

Vyšší výkon tepelné izolace skla je stále více a více populární. V éře udržitelného rozvoje je jedním z nejdůležitějších prvků moderních stavebních materiálů. Tento trend se projevuje v pokrokových zasklívacích výrobcích, jako jsou izolační skla s nízkou emisivitou, která zajišťují jednak vynikající tepelnou izolaci, jednak pasivní zisk solární energie. Právě tyto vlastnosti jsou předností tohoto produktu.

Pilkington Anti-condensation Glass je vhodné pro širokou škálu aplikací, pro komerční objekty, ale také pro obytné budovy. Může být použito v kombinaci s jinými tepelně účinnými produkty, jako jsou Pilkington K Glass™ a Pilkington Optitherm™.

Pilkington Anti-condensation Glass se vyrábí nanesením tvrdého pyrolytického antikondenzačního povlaku na podkladové sklo Pilkington Optiwhite™ a je k dispozici v tloušťkách 4 a 6 mm. Sklo se snadno čistí a lze ho snadno zpracovávat.

Brožury