CLOSE X
Disclaimer
Detta program gör det möjligt för dig att höra den simulerade effekten som olika typer av glas har på att dämpa externa ljud för att skapa en komfortabel inomhusmiljö. Det demonstrerar att glas kan ha en betydande effekt på att minska ljud, speciellt genom att använda Pilkington Optiphon™, som erbjuder förbättrad akustik. De akustiska värdena som angetts har tagits fram i enlighet med EN ISO 10140 och EN ISO 717-1.

De är endast baserade på glaset och tar inte med effekten av ramen i beräkningen. Vänligen tänk på att inte alla produktkombinationer är tillgängliga på alla marknader. Kontrollera även med din leverantör att produktkombinationen du valt är möjlig, tillgänglig i rätt storlek och inom en tidsram som passar ditt projekt. Dessutom är det viktigt att din produktkombination tillgodoser lokala, regionala, nationella och andra projektspecifika krav.

If you wish to replay the opening tutorial please click here >
Pilkington Sound Simulator
Externa ljudspectrum (dB)
Interna ljud spectrum (dB)
5. Du kan klicka på denna knapp för att växla mellan öppet och stängt fönster.
Fönstret öppet
2. Klicka på play för att höra bullret med fönstret öppet.
4. Klicka för att höra bullerdämpningen med den valda produkten.

Ljudkällor

1. Välj en ljudkälla.
Flygplan
Persontåg
Godståg
Lastbil
Stadstrafik
Motorväg
5. Du kan klicka på denna knapp för att växla mellan öppet och stängt fönster.
Fönstret öppet
2. Klicka på play för att höra bullret med fönstret öppet.
4. Klicka för att höra bullerdämpningen med den valda produkten.

Ljudprodukter

3. Välj en produkt, detta kommer att stänga fönstret.
Pilkington Optifloat™
4 (16 Ar) 4
Pilkington Optifloat™
4 (16 Ar) 8
Pilkington Optiphon™
8 (16 Ar) 8,8
Pilkington Optiphon™
8,8 (20 Ar) 12,8
Pilkington Optiphon™
10 (16 Ar) 8,8
Pilkington Optiphon™
16,8 (20 Ar) 12,8