Klikk for å lukke X
Disclaimer
Dette programmet gjør det mulig for deg å høre den simulerte effekten som forskjellige typer glass kan ha på demping av eksterne støykilder for å kunne skape et komfortabelt inneklima. Det demonstrerer at glass kan ha en betydelig effekt på støyreduksjon, spesielt ved å bruke Pilkington Optiphon™, som kan tilby bedre akustiske egenskaper. De akustiske verdiene som er oppgitt er beregnet i hht. EN ISO 10140 og EN ISO 717-1.

De er kun basert på glasset, og tar ikke med effekten av rammen i beregningen. Vær oppmerksom på at ikke alle produktkombinasjoner vil være tilgjengelig i alle markeder. Sjekk også med din leverandør at den produktkombinasjonen du har valgt er mulig, tilgjengelig i de nødvendige størrelser og innenfor en tidsramme som passer ditt prosjekt. Det er i tillegg viktig at du sjekker at produktkombinasjonen tilfredsstiller lokale, regionale, nasjonale og andre prosjektspesifikke krav.

If you wish to replay the opening tutorial please click here >
Pilkington Sound Simulator
Utvendig støy spectrum (dB)
Innvendig støy spectrum (dB)
1. Velg en støykilde.
Fly
Passasjertog
Godstog
Lastebil
Bytrafikk
Motorvei
5. Du kan klikke på denne knappen for å veksle mellom åpent og lukket vindu.
Lukket vindu
2. Klikk start for å høre støyen med vinduet åpent.
4. Klikk for å høre støyreduksjonen med produktet som er valgt.
3. Velg et produkt, dette vil lukke vinduet.
Pilkington Optifloat™
4 (16 Ar) 4
Pilkington Optifloat™
4 (16 Ar) 8
Pilkington Optiphon™
8 (16 Ar) 8,8
Pilkington Optiphon™
8,8 (20 Ar) 12,8
Pilkington Optiphon™
10 (16 Ar) 8,8
Pilkington Optiphon™
16,8 (20 Ar) 12,8