Program praktyk studenckich

Studenci mają możliwość uczestniczenia w praktykach wakacyjnych bądź śródrocznych. Czas ich trwania to 1-3 miesięcy. W tym czasie Praktykanci poznają firmę od podszewki, wykorzystują w praktyce zdobytą na studiach wiedzę. Dla najlepszych istnieje możliwość przekształcenia praktyki studenckiej w praktykę dyplomową. Chcemy by nasze praktyki były jak najbardziej „praktyczne” – żeby studenci zdobyli w trakcie ich trwania wiedzę i umiejętności przydatne w późniejszej pracy zawodowej.