Etapy Rekrutacji

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów. Po selekcji aplikacji, zapraszamy na spotkania Kandydatów, którzy w najwyższym stopniu mogą spełnić nasze oczekiwania. Wszyscy Kandydaci uczestniczą w etapach I i II. Niektóre rekrutacje wymagają wykorzystania również metody opisanej w etapie III.

 

Etap I: Rozmowy kwalifikacyjne.

Kandydaci spotykają się z przedstawicielem Działu Personalnego, poznając naszą ofertę pracy. W przypadku specyficznych stanowisk pracy, Kandydaci wykonują testy – często są to testy wiedzy czy umiejętności. Podobna sytuacja dotyczy stanowiska, gdzie wymagana jest znajomość języka obcego, część spotkania odbywa się w danym języku.

 

Etap II: Assesment Center. Jest to metoda rekrutacji polegająca na:

Dokonaniu porównawczej oceny małej grupy osób przez zespół ekspertów, której celem jest rozpoznanie zdolności i umiejętności Kandydatów oraz ich cech osobowości, postaw i zachowań. Zapraszamy Państwa  do udziału w kompleksowym badaniu predyspozycji niezbędnych dla stanowiska poprzez gry zespołowe, gry symulacyjne, prezentacje, wywiady, ćwiczenia symulujące, zadania zawodowe. Assesment Center trwa zazwyczaj ok. 6 godzin i odbywa się w siedzibie naszej firmy w Sandomierzu.

 

 

Etap III: Kolejnym etapem są spotkania z przedstawicielami działu/pionu, w którym będzie zatrudniona dana osoba. Tu najczęściej Kandydat poznaje swojego przyszłego szefa. Zdarza się, że oprócz tego spotkania organizujemy jeszcze jedno dodatkowe, np. z dyrektorem pionu, ze współpracownikiem czy menedżerem innego działu. Decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest wspólnie przez wszystkie zaangażowane w proces osoby.