10 jaar garantie op Pilkington brandwerende beglazing

Nieuws
20 dec 2017
Pilkington biedt vanaf heden 10 jaar garantie op brandwerende beglazing van de productlijnen Pilkington Pyrostop® en Pilkington Pyrodur® die door Pilkington Nederland wordt verkocht. Deze garantie voor brandwerende beglazing biedt 10 jaar garantie op helder doorzicht en lek- en blindslag, hetgeen in geval van schade een hoge kostenpost voor de exploitant of eigenaar van een gebouw kan vormen.

Waarom biedt Pilkington deze garantie?
Pilkington is overtuigd van de duurzaamheid en kwaliteit van haar brandwerende beglazing. De technologie waarop de brandwerende producten Pilkington Pyrostop® en Pilkington Pyrodur® is gebaseerd, wordt al ruim 30 jaar met succes toegepast en kende tal van aanpassingen en verbeteringen. De hoge productkwaliteit is hierbij steeds verder geperfectioneerd, wat te zien is aan de vele referentieobjecten over de hele wereld.

Wat valt onder de garantie?
De garantie dekt aanzienlijke optische gebreken die doorgaans worden aangeduid als gedeeltelijke of volledige vertroebeling/verkleuring en lek- en blindslag. Onvolkomenheden zoals microblaasjes of lichte optische vervormingen vallen niet onder de garantie.

Welke basisvoorwaarden zijn van toepassing op de garantie?
De garantie heeft betrekking op brandwerende beglazing van de productlijnen Pilkington Pyrostop® en Pilkington Pyrodur® die door Pilkington Nederland wordt verkocht.

Waar heeft de klant recht op in het geval van een garantieclaim?
De garantie vereist een voorafgaande expertise1. Indien de expert vaststelt dat er sprake is van een garantieclaim, heeft de klant recht op levering van het glas door hetzelfde type glas van eenzelfde brandwerende klasse.

Op welke soorten glas en inbouwsituaties is de garantie van toepassing?
De garantie omvat alle soorten aan vier zijden ingeklemd glas van Pilkington Pyrostop® en Pilkington Pyrodur®, zowel enkelglas als isolatieglas. Hieronder valt dus alle brandwerende beglazing1 in deuren, scheidingswanden, kozijnen en gevelbeglazing.

Waar kan ik meer informatie inwinnen over de 10 jaar garantie op Pilkington brandwerende beglazing?
De volledige garantieverklaring kan opgevraagd worden bij Pilkington Nederland en maakt deel uit van de bijzondere voorwaarden voor de brandwerende beglazing Pilkington Pyrostop®, Pilkington Pyrodur® en Pilkington Pyroclear®. Binnenkort meer informatie op onze website.

 

1) Een voorwaarde die gesteld wordt bij een eventuele claim is de naleving van de beglazingsrichtlijnen, waarin bindende uitspraken worden gedaan over de juiste behandeling van brandwerend glas en over een gedegen beglazing en gebruik ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zeker te stellen dat alle elementen geschikt zijn voor de noodzakelijke toepassing en dat deze overeenkomen met landelijk geldende normen en/of plaatselijke verordeningen op gebied van brandwering. Naleven van de Pilkington richtlijnen ontslaat de verwerker en/of gebruiker in geen enkel opzicht van de plicht zich te houden aan plaatselijk of landelijk geldende normen.