Glasstak

Bruk av glass i tak er populært for å få mer lys inn i alle deler av et bygg. Når glass brukes på denne måten er det viktig å velge riktig glass, både med hensyn til energikontroll og med tanke på sikkerhetsaspektet. 
 
Pilkington følger myndighetenes krav og anbefalinger når det gjelder valg av glass til tak. Vi anbefaler derfor at man bruker Pilkington Optilam™ innvendig og Pilkington Herdet Glass ytterst. I Glassbransjeforbundets Veiledning for sikkerhetsruter står det følgende: "Glass montert i tak eller skråstilte fasader representerer alltid en fare for personer dersom det er risiko for glassnedfall. For å unngå dette skal det alltid anvendes laminert glass i det nedre laget. I det øvrige laget skal det aldri anvendes glass med mindre tykkelser enn 6 mm. Forventes store belastninger bør det øvre lag være herdet."

Glass i tak dimensjoneres mht. egenvekt, vind- og snølast, eventuelle snølommer og faren for at snø raser ned på glasstaket. Dette er en kompleks lastsituasjon som krever dimensjonerende beregning i hvert enkelt tilfelle.

Følgende faktorer påvirker glassvalget:

Glasset - Type glass, glassets tykkelse, format og glasskombinasjon, glassets helling, to- eller firesidig innfestning.
Laster - Dimensjonerende vindlast og snølast i N/m².