Lasikatto

Lasikaton avulla luotu valokuilu on suosittu tapa tuoda valoa rakennuksen keskiosiin. Normaalien energianhallinnan ja auringonsuojauksen lisäksi on otettava huomioon, että kalteva lasitus on pään yläpuolella, ja että siihen täytyy valita turvallinen lasi. Jos lasi muodostaa osan katosta, jolla voi liikkua, sitä saattaa joutua käsittelemään lasilattiana.

Standardit eivät juurikaan anna ohjeita kattolasitukseen, mutta Pilkington suosittelee, että yksittäislasituksiin käytetään joko Pilkington Optilam™- tai Pilkington Pyroshield™-lasia niiden särkymisominaisuuksien takia. Asianmukaisesti lasitettuina molemmat lasityypit pysyvät koossa särkyessään. Rikkoutunut lasi pitäisi vaihtaa mahdollisimman pian, ja ellei särkyminen ole vakava, vaara lasin romahtamisesta sisälle on hyvin vähäinen. Kaksoislasituksissa alapuolisen lasin pitäisi olla joko Pilkington Optilam™ tai Pilkington Pyroshield™, eikä yläpuolisen lasin tarvitse olla turvalasi.

Määräykset sallivat karkaistun lasin käyttämisen kattolasituksissa. Jos kuitenkin karkaistua lasia käytetään alempana lasina, ylempänä lasina on käytettävä turvalasia. Suosittelemme myös karkaistun lasin lämmönpoistoa silloin, kun sitä käytetään turvallisuuden kannalta kriittisissä kohteissa.

Karkaistu lasi murtuu rikkoutuessaan turvallisesti pieniksi murusiksi. Jos lasi on ylhäällä, muruset saattavat pudota alas yhteen takertuneina muodostaen lasimassan, joka voi aiheuttaa vahinkoa. Vahinkovaaran vähentämiseksi suosittelemme, että lattiatason yläpuolista paksuutta ja korkeutta rajoitetaan. Lattiatason yläpuolisiin kohteisiin aina 5 m:n korkeuteen asti voidaan harkita karkaistun lasin käyttöä, ellei muita lasituotteita voida käyttää. 5 – 13 m lattiatason

yläpuolella karkaistun lasin paksuus rajoitetaan 6 mm:iin ja 3 m2:iin yhden lasin osalta. Korkeammalla kuin yli 13 m lattiatason yläpuolella ei suositella käytettäväksi karkaistua lasia.