Thermische Isolatie

Thermisch glas biedt een comfortabele leefomgeving, door in de zomer gebouwen koel te houden in de winter warm.
Thermal InsulationThermal InsulationThermal Insulation

Algemeen

Met meer bewustzijn voor het milieu, wordt er nu op meer manieren de nadruk gelegd om energie te besparen van gebouwen, zowel gewone huizen als commerciële gebouwen. De laatste jaren is er nieuwe regelgeving over de minimumeisen ten aanzien van efficiënter omgaan met energie. Het glas kan hier een belangrijke rol in spelen. Het verlies van de hitte wordt normaal gemeten door de thermische overbrenging of de Ug-waarde, die gewoonlijk in W/m²K wordt uitgedrukt. In normale termen, hoe lager de Ug-waarde, hoe groter de thermische isolatie.

Het conventionele isolatieglas, Pilkington Insulight™, bestaat uit twee floatglas ruiten, die door een hermetisch gesloten en droge ruimte tussen ruiten van gescheiden elkaar zijn. De ruimte tussen ruiten wordt gesloten door een dubbel verbindingssysteem tegen de atmosfeer.
Met drievoudig isolerende beglazing beter bekend als Triple beglazing of Triple glas, is het mogelijk om het warmteverlies via ramen en deuren nog verder te beperken en het (woon)comfort te verhogen ten opzichte van de huidige dubbelglas oplossingen.