Geluidwering

Vermindert het geluid in een gebouw tot een aanvaardbaar niveau zonder dat dit ten koste gaat van de lichtdoorlatendheid.

Noise ConrolNoise ConrolNoise Conrol

Algemeen

Met het toenemende verkeer op de weg, over het spoor en in de lucht is de vraag naar geluidwerende materialen toegenomen. Geluidwering is hierbij geen luxe meer, maar een essentiële functie van onder andere beglazingssystemen. Denk aan de arbeidswetgeving (Arbo), medische noodzaak of ons comfort; geluidsisolatie is niet meer weg te denken als het gaat om het vermijden van lichamelijke klachten die door stress en lawaai veroorzaakt kunnen worden.