Pilkington Spectrum

Pilkington Spectrum

Pilkington Spectrum jest programem komputerowym opartym na systemie Windows. Kluczową cechą tego programu jest zdolność tworzenia teoretycznego modelu szyby zespolonej bez konieczności jej produkowania i mierzenia jej parametrów

Dla przeszkleń pojedynczych i szyb zespolonych (jedno-, dwu-, i trójkomorowych), a także dla okien skrzynkowych, Pilkington Spectrum pozwala uzyskać szereg poniżej wymienionych informacji:

 • przepuszczalność i odbicie światła widzialnego oraz przepuszczalność, odbicie i absorpcję energii słonecznej według normy EN 410,
 • współczynnik przenikania ciepła dla środka szyby według normy EN 673 (z opcją pokazania wartości do dwóch miejsc po przecinku), 
 • wartość izolacyjności dźwiękowej zmierzona według EN ISO 140-3 lub ogólnie przyjęte wartości z EN 12758,
 • przepuszczalność ultrafioletu (UV) oraz współczynnik oddawania barw (Ra) według EN 410,
 • inne parametry (np. odporność na uderzenie wahadłem, odporność ogniowa, odporność na atak ręczny).

Baza danych obejmuje szeroką gamę produktów marki Pilkington, przedstawionych według kategorii korzyści (np. ochrona przed słońcem, izolacja cieplna, samoczyszczenie, bezpieczeństwo itd.).
W programie znajdziecie Państwo także dane kontaktowe do doradcy technicznego.

Nowa wersja programu Pilkington Spectrum – już dostępna!

W odpowiedzi na zapytania dotyczące programu Pilkington Spectrum, chcielibyśmy przedstawić Państwu wersję 3.0.0, która obejmuje następujące dodatkowe funkcje:

 • korzystanie z funkcji “Kopiuj” poprzedzone zostało informacją pojawiającą się w okienku pop up, wyjaśniającą, w jaki sposób można skopiować obraz na ekranie do schowka,
 • funkcja, która pozwala obrócić szkło powlekane, w niektórych pozycjach tam, gdzie jest to właściwe,
 • możliwość dodania własnego tekstu (np. nazwa projektu) do swojego wydruku,
  - opcja zmiany języka ze standardowego (w zależności od kraju),
 • dla wygody produkty o różnych funkcjach pojawiają się w więcej niż jednej kategorii,
 • ujęcie nowych wyników badań dla zastosowań takich jak ochrona przed atakiem i ochrona przed hałasem.

Rejestracja

Aby przystąpić do korzystania z programu Pilkington Spectrum on-line niezbędne jest dokonanie rejestracji przez wypełnienie specjalnego formularza.
Po rejestracji możliwe jest swobodne korzystanie z programów bez konieczności ponownej rejestracji. Dzięki rejestracji, będziecie Państwo otrzymywać informacje o aktualizacjach programu i komunikaty o nowych produktach.

Używając programu Pilkington Spectrum on-line macie Państwo pewność, że zawsze pracujecie na najnowszej wersji programu i aktualnej bazie produktów, nie ma więc konieczności ściągania nowego oprogramowania lub aktualizacji bazy danych.

Kliknij tutaj, aby się zarejestrować lub korzystać z programu Pilkington Spectrum on-line

W razie problemów z rejestracją czy pytań ogólnych temat Pilkington Spectrum prosimy o przesłanie maila.

Uwaga:
Program Pilkington Spectrum pozwala na łączenie szerokiego asortymentu produktów marki Pilkington i określa ich kluczowe właściwości, takie jak przepuszczalność światła, współczynnik g oraz U.
Program zawiera pewne restrykcje, aby uniemożliwić tworzenie niektórych nieracjonalnych konfiguracji szyb.
Pomimo to, możliwe jest utworzenie pewnych kombinacji, które mogą być niedostępne w danym kraju, dlatego też należy sprawdzić u swojego dostawcy czy dana konstrukcja szyby zespolonej jest możliwa do wyprodukowania w określonym wymiarze i czasie wymaganym dla danego projektu.
Poza tym niezbędne jest sprawdzenie, czy określona kombinacja szyb jest właściwa dla spełnienia lokalnych, regionalnych, krajowych i innych specyficznych dla danego projektu wymagań.
Ze względu na wagę doboru produktów ognioochronnych, które zostały przebadane w różnych systemach szklenia, nie są one ujęte w tej wersji programu (ale prawdopodobnie zostaną dodane do kolejnej wersji programu).

Aby uzyskać informacje dotyczące parametrów dotyczących izolacyjności cieplnej lub ochrony przed słońcem naszych produktów ognioochronnych, prosimy o kontakt z lokalnym doradcą technicznym.